09120940265
info@ahmadfarghadan.com
دربـاره احمد فرقدان رزومه و بیوگرافی مختصر از فعالیت های من

معلم، مدرس و تکنولوژیست آموزشی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی | کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی شهرستان ساوه | نویسنده و مؤلف کتاب 32 هفته برنامه ریزی | مفتخر به کسب عنوان معلم نمونه استانی سال 97-96 و کارشناس تکنولوژی آموزشی منتخب در استان مرکزی سال 98-97 
| رتبه برتر استانی در انتخابی معلمان پژوهنده برتر سال های 93 تا 97 | مدرس کارگاه های آموزشی مدیران، معاونین و معلمان | برگزارکننده دوره‌های حضوری و غیرحضوری آموزشی و مشاوره‌ای |

خدمات در این قسمت میتوانید خدمات و یا محصولات خود را نمایش دهید
گالری تصاویر پروژه ها و یا آلبوم تصاویر  شرکت
  • همه
  • گالری تصاویر دسته اول
  • گالری تصاویر دسته دوم
مشتریان ما در این قسمت میتوانید مشتریان، همکاران یا برندهای محصولات خود را نمایش دهید
آخرین اخبار نمایش همه
آخرین مقالات نمایش همه